คอร์ส

 

เราเปิดคอร์สสำหรับการพัฒนาทักษะของการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดด ดังต่อไปนี้:

 

Hi-Speed Career Growth (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Managing Career Success (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Professional Branding (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Presentation (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Interview (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Resume Writing (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)